huynh trung

Vote-up nhận được92
Vote-down nhận được63
Điểm:30 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

92   63

âm nhạc


Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh (chất giọng) để diễn đạt tình cảm, xúc cảm của con người.
 huynh trung (Ngày 03 tháng 1 năm 2014)