diendan.yeunhiepanh.net

Website:http://diendan.yeunhiepanh.net
Vote-up nhận được62
Vote-down nhận được42
Điểm:19 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (58)

1.

54   36

auto


tự động.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

2.

3   3

access


truy cập (truy thông tin trên mạng máy tính, mạng internet).
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

3.

2   0

CPU


bộ xử lý trung ương.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

4.

2   0

Cable


dây cáp.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

5.

1   1

Crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

6.

0   0

CYMK color


hệ thống màu chồng.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

7.

0   0

Contrast


độ tương phản của hình ảnh. Chức năng cân chỉnh màu được dùng trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

8.

0   0

Consumer digital camera


máy ảnh kỹ thuật số loại phổ thông.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

9.

0   0

Computer manipulated image


hình hảnh được tác động bằng máy vi tính.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

10.

0   0

Computer enhanced image


hình ảnh được nâng cao nhờ máy vi tính.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net