bui lan

Vote-up nhận được362
Vote-down nhận được271
Điểm:92 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

362   271

sự vật


là điều nhìn thấy được và sờ được như: nhà cửa, vật dụng...
bui lan - Ngày 04 tháng 9 năm 2013