bui lan

Vote-up nhận được359
Vote-down nhận được266
Điểm:92 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

359   266

sự vật


là điều nhìn thấy được và sờ được như: nhà cửa, vật dụng...
 bui lan (Ngày 04 tháng 9 năm 2013)