bui lan

Vote-up nhận được353
Vote-down nhận được262
Điểm:90 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

353   262

sự vật


là điều nhìn thấy được và sờ được như: nhà cửa, vật dụng...
 bui lan (Ngày 04 tháng 9 năm 2013)