Yao Ming hkh

Vote-up nhận được98
Vote-down nhận được36
Điểm:61 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

98   36

clgt


1.Con lợn gặm tỏi
2.Cô làm giám thị
3.Cần lập giả thiết
 Yao Ming hkh (Ngày 05 tháng 10 năm 2013)