Tin

Vote-up nhận được43
Vote-down nhận được15
Điểm:29 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

43   15

tác phong


Tác phong là sự thể hiện ra bên ngoài của tổng hợp các yếu tố ăn, mặc, nói năng, động tác, của chỉ,... của một con người
 Tin (Ngày 01 tháng 11 năm 2015)