Thanh Lam

Vote-up nhận được118
Vote-down nhận được26
Điểm:91 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

118   26

tạch


tạch nếu dùng với ý nghĩa của bài thi thì là rớt
*phân tích :
tạch là rơi mà rơi là rớt đó
 Thanh Lam (Ngày 23 tháng 12 năm 2013)