Loucius

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

1   1

phẫn uất


Phẫn nộ và uất ức, nghĩa là căm giận đến mức tột độ nhưng không thể nào nói ra được vì một lý do nào đó
 Loucius trên 2016-09-30