Kinomoto Sakura

Vote-up nhận được63
Vote-down nhận được36
Điểm:26 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

63   36

ngông


tỏ ra bất cần sự khen chê của người đời, bằng những lời nói, việc làm khác thường: Chơi ngông quá.
 Kinomoto Sakura (Ngày 08 tháng 12 năm 2013)