Adudua

Vote-up nhận được85
Vote-down nhận được38
Điểm:46 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

85   38

nhọ


nói chung là vd : đời quá nhọ, nhọ mình hiểu là nhọ nồi,mà nhọ nồi rất đen !! ở đây nhọ là đen đủi, xui xẻo đó vd : tui quá nhọ => tui quá xui, đời quá nhọ => đời quá xui =] !!!! nhọ là đen đủi, xui xẻo
 Adudua (Ngày 31 tháng 12 năm 2013)