2016 - 19 - 7

Vote-up nhận được60
Vote-down nhận được39
Điểm:22 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1.

60   39

nhân hậu


nhân là người hậu là sau, có nghĩa là cho đi những gì mình có thì sẽ nhận lại ở tương lai
 2016 - 19 - 7 (Ngày 19 tháng 7 năm 2016)