Ý nghĩa của từ txt là gì:

txt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ txt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa txt mình

1.

0   0

txt


Đây là tên của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc sắp ra mắt công chúng, trực thuộc công ty Big Hit - hiện đang quản lý nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Tên "TXT" ghi tắt của cụm từ "Tomorrow X Together". Hiện nhóm đã tiết lộ ba thành viên lần lượt là Yeonjun, Soobin, Huening Kai
 Banana (Ngày 19 tháng 1 năm 2019)

Thêm ý nghĩa của txt
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< fiance túy âm >>