Ý nghĩa của từ two-thirds là gì:

two-thirds nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ two-thirds Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa two-thirds mình

1.

0   0

two-thirds


Nghĩa là "hai phần ba".
Ví dụ: Tôi sẽ chia cái bánh làm 2 phần 3, tôi sẽ ăn 1 phần, 2 phần còn lại cho em tôi. (I will divide the cake into two-thirds, one for me and two rest will be for my sisters.)
Ví dụ: Tôi đã uống 2 phần 3 chai nước. (I drank two-thirds water in that bottle.)
 nga (Ngày 09 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của two-thirds
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< boheme work hard play hard >>