Ý nghĩa của từ trang bị là gì:

trang bị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ trang bị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trang bị mình

1.

4   2

trang bị


I đg. Cung cấp cho mọi thứ cần thiết để có thể hoạt động. Trang bị vũ khí. Trang bị máy móc. Những kiến thức được trang bị ở nhà trường.II d. Những th [..]
Nguồn: vdict.com

2.

3   1

Trang bị


cung cấp cho mọi thứ cần thiết để có thể hoạt động trang bị vũ khí tự trang bị kiến thức Danh từ những thứ được trang bị (nói tổng qu& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3.

3   2

trang bị


Những thứ được (nói tổng quát). | : ''Kiểm tra lại '''trang bị''' trước khi hành quân.'' | : ''Các '''trang bị''' hiện đại.'' | Cung cấp cho mọi thứ cần thiế [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4.

2   2

trang bị


I đg. Cung cấp cho mọi thứ cần thiết để có thể hoạt động. Trang bị vũ khí. Trang bị máy móc. Những kiến thức được trang bị ở nhà trường. II d. Những t [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của trang bị
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< gùi gương mẫu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa