Ý nghĩa của từ tq là gì:
tq nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tq. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tq mình

1

1   0

tq


viết tắt của
1. Trung quốc - quốc gia châu á nằm ở phía bắc việt nam, có dân số đông nhất thế giới

2. toàn quốc: chỉ phạm vi toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt Nam
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

0   0

tq


1. Trong tiếng Việt, "tq" ghi tắt của "Trung Quốc", "tổng quát",...
2. Trong tiếng Anh, "tq" ghi tắt của "Total Quality" (tổng chất lượng); "Technical Query" (truy vấn kỹ thuật); "Topographic quadrangle" (tứ giác địa hình); "Triple quantum" (lượng tử ba); "Transition Quarter" (khu phố chuyển tiếp); "Track Quality" (theo dõi chất lượng)...
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ud vga >>