Ý nghĩa của từ thì thọt là gì:

thì thọt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thì thọt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thì thọt mình

1.

1   0

thì thọt


. Như thì thụt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   0

thì thọt


đg. (kng.). Như thì thụt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thì thọt". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thì thọt": . tha thiết tha thướt thào thợt [..]
Nguồn: vdict.com

3.

1   0

thì thọt


đg. (kng.). Như thì thụt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

1   0

Thì thọt


(Khẩu ngữ) như thì thụt.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của thì thọt
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< thê lương thí điểm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa