Ý nghĩa của từ td là gì:
td nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ td. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa td mình

1

0   0

td


Ở Việt Nam, từ này không có nghĩa nhất định, tuy nhiên vẫn được dùng rộng rãi trên mạng, chúng ta có thể hiểu như sau
1. Ghi tắt của từ "thể dục" - hoạt động rèn luyện sức khoẻ
2. Ghi tắt của từ "tình dục"
3. Ghi tắt của từ "tác dụng" - được dùng phổ biến ở học sinh sinh viên ngày nay
4....v...v...
Banana - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

2

1   3

td


1. Thể dục: hoạt động tập luyện tăng cường sức khỏe
2. Thủ dâm: cũng là một hoạt động tập luyện giúp lưu thông khí huyết, thải chất thừa không sử dụng ra ngoài nhưng chỉ có tay, cơ quan tiết niệu khỏe còn cả người sẽ yếu đi
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

0   2

td


1. Thể dục: hoạt động tập luyện tăng cường sức khỏe
2. Thủ dâm: cũng là một hoạt động tập luyện giúp lưu thông khí huyết, thải chất thừa không sử dụng ra ngoài nhưng chỉ có tay, cơ quan tiết niệu khỏe còn cả người sẽ yếu đi
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0   2

TD


Total Depth
Nguồn: clbthuyentruong.com


Thêm ý nghĩa của td
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< usm tl.hiệu trưởng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa