Ý nghĩa của từ từ sân si là gì:
từ sân si nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ sân si Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ sân si mình

1

0   0

từ sân si


Cụm từ "sân si" là tính từ và gần đây được la truyền từ cộng đồng mạng. Ý của từ này như chỉ tính xấu của một người hay soi mói, ghen ăn tức ở chuyện người khác mặc dù nó không liên quan gì đến mình. Người có thói này thường bị chỉ trích bởi xã hội.
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ sân si
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ncs my son >>