Ý nghĩa của từ shark tank là gì:

shark tank nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ shark tank Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa shark tank mình

1.

0   0

shark tank


Ngoài nghĩa là "bể cá mập", đây còn là tên của mình chương trình nổi tiếng của Mỹ và được Việt Nam mua bản quyền tổ chức. Trong chương trình này, những nhà đầu tư được gọi là Shark (cá mập), họ sẽ tính toán để chọn đầu tư để hợp tác chung cũng như là tạo cơ hội để phát triển tài năng sáng tạo cũng như dự án của người tham gia.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của shark tank
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< u sơ đá ống bơ >>