Ý nghĩa của từ sên là gì:

sên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ sên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sên mình

1.

0   0

sên


Loài ốc nhỏ ở cạn, hay bám vào cây cối và những chỗ có rêu ẩm. | : ''Chậm như '''sên'''.'' — Chậm quá. | : ''Yếu như '''sên'''.'' — Yếu lắm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

sên


d. 1.Cg. ốc sên. Loài ốc nhỏ ở cạn, hay bám vào cây cối và những chỗ có rêu ẩm. Chậm như sên. Chậm quá. Yếu như sên. Yếu lắm. 2.(đph). Con vắt.. Các kết [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

sên


d. 1.Cg. ốc sên. Loài ốc nhỏ ở cạn, hay bám vào cây cối và những chỗ có rêu ẩm. Chậm như sên. Chậm quá. Yếu như sên. Yếu lắm. 2.(đph). Con vắt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

Sên


ốc sên (nói tắt) chậm như sên động vật thân mềm ở cạn, có dạng giun, không có vỏ, tiết nhiều chất nhờn để tự bảo vệ, [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5.

0   0

sên


Là danh từ chỉ một loại động vật, viết tắt của "ốc sên". Con vật này có thân mềm sống trên cạn và có chất dịch nhầy, thức ăn chủ yếu là thực vật. Ngoài ra, chất dịch của ốc sên chứa nhiều protein, giúp tái tạo da, làm cho da căng mịn.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của sên
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< sét sình >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa