Ý nghĩa của từ pmu là gì:

pmu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pmu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pmu mình

1.

0   0

pmu


viết tắt của Project Management Unit - đơn vị quản lý dự án, một ban được lập ra trong bộ giao thông vận tải để quản lý các dự án xây dựng.

từ PMU trở nên nổi tiếng cùng vụ án PMU 18 ở Việt Nam, khi một loạt các quan chức của ban này bị bắt giữ và xét xử vì đã tham nhũng một số tiền rất lớn của nhà nước và nhân dân (2006)
 hansnam trên 2013-07-29


Thêm ý nghĩa của pmu
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< rmb rmit >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa