Ý nghĩa của từ piss off là gì:
piss off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ piss off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa piss off mình

1

0   0

piss off


một động từ tiếng Anh (thô tục) có nghĩa là chọc tức ai đó. chỉ việc dùng hành động, hoặc lời nói làm cho ai đó giận dữ, bực tức

VD: stop pissing her off - đừng chọc tức con bé nữa!
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   0

piss off


- Động từ: đi tiểu, đi đái
- Dùng như ra lệnh, mệnh lệnh: Cút ngay, biến ngay, xéo ngay
- "piss off" còn có nghĩa chọc giận người khác, làm người khác khó chịu, bực mình, gây phiền toái.


- All employees are pissed off with new policy of company.
Tất cả nhân viên đều bực mình với chính sách mới của công ty.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của piss off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dorky am và pm >>