Ý nghĩa của từ perfect là gì:

perfect nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ perfect. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa perfect mình

1.

5   5

perfect


[pə'fekt]|tính từ|danh từ|ngoại động từ|Tất cảtính từ hoàn toàn, đầy đủa perfect stranger người hoàn toàn xa lạa perfect likeness sự giống hoàn toàn, sự gi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2.

0   0

perfect


Tính từ: hoàn hảo, tuyệt vời, chính xác, thành thạo,...
Ví dụ 1: Anh thấy phần trình diễn của tôi thế nào? - Xuất sắc (How was my performance in your opinion? - Perfect.)
Ví dụ 2: Anh ta rất thành thạo trong việc sửa chữa. (He is perfect in fixing stuffs.)
 nga (Ngày 08 tháng 11 năm 2018)

3.

3   4

perfect


Hoàn hảo, hoàn toàn. | : ''a '''perfect''' stranger'' — người hoàn toàn xa lạ | : ''a '''perfect''' likeness'' — sự giống hoàn toàn, sự giống hệt | : '''''perfect''' non [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của perfect
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< perforate percuss >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa