Ý nghĩa của từ pdf là gì:

pdf nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ pdf. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pdf mình

1.

0   0

pdf


1.PDF là chữ viết tắt của "Portable document format"
+, Toán & tin: dạng thức tài liệu khả chuyển, định dạng tài liệu khả chuyển-PDF
"PDF" Là định dạng gốc của chương trình Arobat. Định dạng này cho phép trình bày tài liệu theo cách độc lập với chương trình gốc, phần cứng và hệ điều hành.

2.PDF (Parallel data field)
Toán & tin: trường dữ liệu song song
 ThuyNguyen (Ngày 03 tháng 8 năm 2013)

2.

0   0

pdf


Là một định dạng tệp tin trên máy tính. Viết tắt của từ "Portable Document Format", nghĩa chuyên ngành là định dạng tài liệu di động. Rất nhiều người chuộng sử dụng định dạng này khi đã soạn thảo xong các văn bản nhằm để tránh tình trạng phông chữ hoặc các định dạng khác bị lỗi khi gửi chúng đến những máy tính khác.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

3.

0   0

Pdf


PDF (viết tắt từ tên tiếng Anh Portable Document Format, Định dạng Tài liệu Di động) là một định dạng tập tin văn bản khá phổ biển của hãng Adobe Systems. Tư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4.

0   0

PDF


dạng văn bản chỉ đọc, đọc với Adobe Acrobat Reader.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

5.

0   0

PDF


(Portable Document Format) Dạng văn bản khả chuyển – Một kiểu tệp được Adobe Sytems tạo ra cho phép các văn bản postscript có độ phân giải cao, được định khu [..]
Nguồn: g154.wordpress.com


Thêm ý nghĩa của pdf
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< pc14 pk trong game >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa