Ý nghĩa của từ pass away là gì:
pass away nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pass away Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pass away mình

1

0   0

pass away


Cụm động từ: mất, qua đời
Nếu ta dùng từ "die" là chết thì ý khá thô thiển, khô khan và không được lịch sự
Ta nên sử dụng "Pass away" là mất, qua đời, vì từ này trang trọng, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, thể hiện sự tôn trọng cho người đã mất


- My Grandmother just passed away last month.
- Bà tôi vừa mới qua đời tháng trước.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của pass away
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hjhj đồ ngốk proud of you >>