Ý nghĩa của từ oz là gì:

oz nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ oz. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oz mình

1.

1   0

oz


của aoxơ (tiếng ý onza). | oz, ozs.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   0

oz


- ông zà (ông già)
- là viết tắt của từ Ounce (tiếng Mỹ) đơn vị đo lường được dùng trong nhiều hệ thống đo lường, tuy nhiên chúng ta thường quen thuộc với ounce được dùng trong hệ thống đo vàng (1 ounce= 31.125gm= 8.3 chỉ)
 nghiemmailan (Ngày 24 tháng 7 năm 2013)

3.

1   0

oz


- Ounce( aoxơ)
- Nước Úc
- Prison( nhà tù)
- Oz là một vùng đất ma thuật trong cuốn sách "The Wizard Of Oz and Wicked"
- Oz là một loại đồ uống có cồn, người uống cảm thấy rất thích và phát âm khó khi uống xong.
 vuvu (Ngày 24 tháng 7 năm 2013)

4.

0   0

oz


Oz là một vùng đất ma thuật trong cuốn sách "The Wizard Of Oz and Wicked" vậy nghĩa của từ Oz trong tên phim này là gì chữ đầy đủ như thế nào,
phú (Ngày 10 tháng 7 năm 2017)

5.

0   0

oz


Đó là ounce, là đơn vị đo quốc tế.Trong đó, 1 oz = 28.35g. Nói về đơn vị đo quốc tế nhưng ở dạng chất lóng thì dùng fl oz (fluid ounce), 1 fl oz = 29.57ml. Bên cạnh đó, chúng ta thường bắt gặp oz hay fl oz trên các sản phẩm ngoại và chưa phổ biến mấy ở Việt Nam như sữa bột, ngũ cốc,...
 nga (Ngày 06 tháng 11 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của oz
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< enrol enroll >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa