Ý nghĩa của từ oye là gì:

oye nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ oye. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oye mình

1.

0   0

oye


Con ngỗng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

Oye


Oye có thể là: Tên tiếng Tây Ban Nha của bài hát "Listen" của Beyoncé. Oye: một từ cảm thán được dùng ở miền Bắc Ấn Độ. Thị trấn Oye, Nigeria " [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3.

0   0

oye


Danh từ: con ngỗng
Ngoài ra, có thể là ngôn ngữ Tây Ban Nha, nghĩa là "listen (nghe này)". Được xuất hiện trong bài hát nổi tiếng của "Listen" của Beyonce.
Từ này cũng có thể là từ viết tắt của các cụm từ:
- Open your eyes: Mở mắt ra nào
- Old Yellow Enzyme
 nga (Ngày 06 tháng 11 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của oye
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< ozocérite oxyurose >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa