Ý nghĩa của từ ourdissoir là gì:

ourdissoir nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ourdissoir Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ourdissoir mình

1.

0   0

ourdissoir


Máy mắc sợi, máy lờ sợi.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ourdissoir
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< auto auto-accusation >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa