Ý nghĩa của từ ourdissoir là gì:

ourdissoir nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ourdissoir Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ourdissoir mình

1.

0   0

ourdissoir


Máy mắc sợi, máy lờ sợi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ourdissoir
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< auto auto-accusation >>