Ý nghĩa của từ orfèvrerie là gì:
orfèvrerie nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ orfèvrerie Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa orfèvrerie mình

1

0   0

orfèvrerie


Nghề kim hoàn; nghề buôn đồ kim hoàn, đồ vàng bạc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của orfèvrerie
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< orfraie ay >>