Ý nghĩa của từ okie dokie là gì:

okie dokie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ okie dokie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa okie dokie mình

1.

11   5

okie dokie


(thân mật) (có nghĩa như từ OK, Okie) được dùng để biểu lộ sự đồng ý, đồng tình, tán thành (nhiều khi cũng được dùng là Okie Doke)
A: Pick me up at 6.
B: Okie dokie.
 Phuongthao2013 (Ngày 02 tháng 8 năm 2013)

2.

6   6

okie dokie


+ là một trạng từ biểu thị sự đồng tình, đống ý
+ giống như từ okie (được, ổn, đạt chuẩn)
+ là một cụm từ được sử dụng để biệu thi sự không quan tâm
 vuvu (Ngày 06 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của okie dokie
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< take off zawsze in love >>