Ý nghĩa của từ oh yeah là gì:
oh yeah nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ oh yeah. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oh yeah mình

1

29   29

oh yeah


Oh yeah! có nghĩa là " Ồ, thật tuyệt vời ".
Oh yeah! là một thán từ chỉ cảm xúc sung sướng, thỏa mãn, vui mừng trước một sự việc, hiện tượng tác động vào ta.
oh yeah! có nghĩa là " Ồ, thật tuyệt vời ".
lucyta - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

14   14

oh yeah


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cuto - Ngày 29 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

3

0   0

oh yeah


- oh: (Thán từ) chà, chao ôi, ồ... biểu hiện cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ,...
- yeah: (phó từ) - cách đọc ngắn gọn của từ "Yes"
- oh yeah: thể hiện cảm xúc hài lòng, sung sướng, ưng ý, đồng ý viên mãn


- Công Phương!! come'on. come'on.Kick!GOALLL! Yeah! Oh Yeah... ole ole ole...Viet Nam Champion! Viet Nam Champion!
Đúng rồi... qua người, Công Phượng! Cố lên, lên nào, lên.Sút. Vào....... yeahhh.Hay quá! Ồ lê... ồ lê,ồ lê, ô lề.... Việt Nam Vô Địch! Việt Nam Vô Địch!
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của oh yeah
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iu nu'est >>