Ý nghĩa của từ oasis là gì:

oasis nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ oasis. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oasis mình

1.

0   0

oasis


Ốc đảo. | Nơi màu mỡ; nơi nghỉ ngơi thoải mái. | Ốc đảo. | Cảnh dễ chịu; điều vui thích. | : ''Une amitié qui serait pour lui une '''oasis''''' — một tình b [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

oasis


1. một từ tiếng anh nghĩa là ốc đảo. một vùng đất có cây cối, có nước ở giữa sa mạc, đối lập hẳn với khung cảnh cằn cỗi xung quanh

2. tên một ban nhạc Rock nổi tiếng của Anh đến từ thành phố Manchester
 hansnam (Ngày 28 tháng 7 năm 2013)

3.

0   0

OASIS


Nghĩa là Tổ chức tiêu chuẩn về nâng cao thông tin có cấu trúc
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

4.

0   0

oasis


ốc đảo
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

5.

0   0

oasis


Danh từ: ốc đảo
Đây là nơi được cô lập hoàn toàn nằm trong vùng hoang mạc. Nơi đây thường được phát hiện những nguồn nước, hồ nhỏ, cây cối.
Ngoài ra, đây còn là tên của một nhóm nhạc rock nổi tiếng ở Anh, được thành lập vào năm 1991.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

6.

0   0

Oasis


Oasis là đĩa đơn thứ 3 của ban nhạc Do As Infinity, phát hành năm 2000. Đĩa bán được 76600 bản tại Nhật Bản và cũng là đĩa đơn thứ 2 gồm các bản phối lại [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7.

0   0

Oasis


Oasis là ban nhạc rock của Anh được thành lập tại thành phố Manchester vào năm 1991. Ban đầu dưới nghệ danh The Rain, ban nhạc được xây dựng từ 4 thành viên là [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của oasis
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< obédience bastingage >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa