Ý nghĩa của từ my son là gì:

my son nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ my son Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my son mình

1.

1   0

my son


Nghĩa của cụm từ: con trai của tôi
Ví dụ 1: Con trai tôi biết chơi rất nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền,... (My son can play many sports like football, volleyball and so on).
Ví dụ 2: Anh thấy không? Đó là con trai tôi. Nó đã thắng cuộc thi này rồi. (Did you see? That was my son. He won the competition.)
 Banana (Ngày 22 tháng 3 năm 2019)

Thêm ý nghĩa của my son
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< từ sân si it's me >>