Ý nghĩa của từ my pleasure là gì:
my pleasure nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ my pleasure Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my pleasure mình

1

0   0

my pleasure


Nghĩa của cụm từ: Thật hân hạnh, đó là niềm vinh dự của tôi, không có gì.
Ví dụ 1: Tôi thật sự rất biết ơn khi đã giúp tôi hoàn thành tốt buổi biểu diễn này. - Không có chi đâu. (I appreciate for helping me complete well the performance tonight. - That's my pleasure.)
nga - Ngày 09 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của my pleasure
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< i purple you săn chắc >>