Ý nghĩa của từ miscegenation là gì:

miscegenation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ miscegenation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miscegenation mình

1.

0   0

miscegenation


Hôn nhân khác chủng tộc (như da đen với da trắng... ). | Sự lai căng.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của miscegenation
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< miscellanea evolve >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa