Ý nghĩa của từ miscegenation là gì:

miscegenation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ miscegenation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miscegenation mình

1.

0   0

miscegenation


Hôn nhân khác chủng tộc (như da đen với da trắng... ). | Sự lai căng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của miscegenation
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< miscellanea evolve >>