Ý nghĩa của từ miếng ăn là miếng tồi tàn là gì:

miếng ăn là miếng tồi tàn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ miếng ăn là miếng tồi tàn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miếng ăn là miếng tồi tàn mình

1.

0   0

miếng ăn là miếng tồi tàn


Ca dao: "Miếng ăn là miếng tồi tàn/ Mất đi một miếng lộn gan lên đầu." Nó nói lên tính tham ăn, háu uống, xem trọng vật chất, cái lợi trước mắt mà quên đi phẩm chất quý giá của con người. Chỉ vì một "miếng ăn" mà cự cãi, tranh giành, như những kẻ thấp hèn để rồi "lộn gan lên đầu" vì không có được phần ăn cho mình.
Câu ca dao phản ảnh về thói tranh ăn lôi thôi, bừa bãi làm mất đi giá trị của tình yêu thương, sẽ chia, đùm bọc lẫn nhau: có ít ăn ít, có nhiều thì chia sẽ bội phần, tránh tham phần nhiều.
 nga (Ngày 22 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của miếng ăn là miếng tồi tàn
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< are you ok? ki mô chi >>