Ý nghĩa của từ miếng ăn là miếng tồi tàn là gì:
miếng ăn là miếng tồi tàn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ miếng ăn là miếng tồi tàn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miếng ăn là miếng tồi tàn mình

1

0   0

miếng ăn là miếng tồi tàn


Đây là câu thành ngữ được lưu truyền trong dân gian Việt Nam. Câu này diễn tả sự bất chấp để mà giành lấy được miếng ăn về cho mình. Ví dụ như nhà hàng A có khung giờ khuyến mãi miễn phí món B, tôi mặc dù phải lái xe 40 phút cũng giành thời gian để ghé nhà hàng.
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 3 năm 2019

2

0   0

miếng ăn là miếng tồi tàn


Ca dao: "Miếng ăn là miếng tồi tàn/ Mất đi một miếng lộn gan lên đầu." Nó nói lên tính tham ăn, háu uống, xem trọng vật chất, cái lợi trước mắt mà quên đi phẩm chất quý giá của con người. Chỉ vì một "miếng ăn" mà cự cãi, tranh giành, như những kẻ thấp hèn để rồi "lộn gan lên đầu" vì không có được phần ăn cho mình.
Câu ca dao phản ảnh về thói tranh ăn lôi thôi, bừa bãi làm mất đi giá trị của tình yêu thương, sẽ chia, đùm bọc lẫn nhau: có ít ăn ít, có nhiều thì chia sẽ bội phần, tránh tham phần nhiều.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của miếng ăn là miếng tồi tàn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< are you ok? ki mô chi >>