Ý nghĩa của từ lò mò là gì:

lò mò nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lò mò. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lò mò mình

1.

0   0

lò mò


Lần bước trong đêm tối. | : '''''Lò mò''' trong rừng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

lò mò


Lần bước trong đêm tối: Lò mò trong rừng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lò mò". Những từ phát âm/đánh vần giống như "lò mò": . lá mạ lá mía lai [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

lò mò


Lần bước trong đêm tối: Lò mò trong rừng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

Lò mò


đi lại hoặc làm việc mò mẫm, khó khăn trong bóng tối trời tối vẫn lò mò giặt giũ Đồng nghĩa: dò dẫm, lò dò (Kh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của lò mò
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< trở nên trở gót >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa