Ý nghĩa của từ kt là gì:
kt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kt mình

1

0   0

kt


Ở Việt Nam, từ này không có nghĩa nhất định, tuy nhiên vẫn được dùng rộng rãi trên mạng, chúng ta có thể hiểu như sau
1. Ghi tắt của "kĩ thuật"
2. Ghi tắt của "kiểm tra"
3. Ghi tắt của "kinh tế"
4...v...v...
Đây là những từ ghi tắt phổ biến trong lứa tuổi học sinh các cấp ở Việt Nam
Banana - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của kt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ông phán fa có >>