Ý nghĩa của từ kitô là gì:
kitô nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kitô Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kitô mình

1

2   1

kitô


Kitô là tên của một trong những tôn giáo phổ biến nhất trên thế giới. Kito giáo bao gồm nhiều truyền thống tôn giáo với các dị biệt văn hóa cũng như hàng ngàn xác tín và giáo phái khác nhau. Kito giáo gồm gồm ba nhánh chính là Công giáo Rôma, Chính Thống giáo, Kháng Cách (Tin Lành) và nhánh trung dung Anh giáo đều thờ Thiên Chúa Ba Ngôi
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của kitô
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lacoste az >>