Ý nghĩa của từ iucn có là gì:
iucn có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iucn có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iucn có mình

1

0   0

iucn có


IUCN viết của cụm từ "International Union for Conservation of Nature and Natural Resources" nghĩa là "Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên". Đây là một tổ chức thành lập năm 1948 để bảo vệ thiên nhiên. Công việc của IUCN là công bố sách đỏ hằng năm để cảnh báo con người về vấn đề suy thoái môi trường và tác động của con người đến thiên nhiên trên Trái Đất
Banana - Ngày 10 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của iucn có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gts iqos >>