Ý nghĩa của từ it's me là gì:
it's me nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ it's me Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa it's me mình

1

0   0

it's me


Nghĩa của cụm từ: là tôi
Ví dụ 1: Ai đó? - Là tôi đây, Anna (Who is that? - It's me, Anna).
Ví dụ 2: Ai đã trang trí ngôi nhà này vậy? Trông thật bắt mắt và gọn gàng. - À là tôi đó, cảm ơn. (Who did this decoration for this house? It looks appealing and tidy. - It's me, thanks.)
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của it's me
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< my son ozawa >>