Ý nghĩa của từ iqos là gì:
iqos nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ iqos Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa iqos mình

1

0   0

iqos


IQOS ghi tắt của cụm từ "I Quit Ordinary Smoking", nghĩa là tôi bỏ thuốc lá truyền thống. Đây là một thiết bị công nghệ của PMI (công ty thuốc lá lớn nhất thế giới). Hệ thống IQOS được dùng để làm nóng thuốc lá ở tầm 350 độ C vì thế nên độc hại giảm đáng kể so với thuốc lá truyền thống
Banana - Ngày 10 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của iqos
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iucn có vff có >>