Ý nghĩa của từ infliction là gì:
infliction nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ infliction. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infliction mình

1

0   0

infliction


Sự nện, sự giáng (đòn); sự gây ra (vết thương). | Sự bắt phải chịu (sự trừng phạt, thuế, sự tổn thương... ). | Tai ương; điều phiền toái (bắt phải [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

infliction


Danh từ: sự đánh khai ra, sự tra khảo, sự ép buộc chịu đựng bằng hình phạt hoặc tra tấn. Nghĩa là một người nào đó bị ép khai ra thông tin, nói ra sự thật bằng những biện pháp cứng rắn, mạnh bạo gây ảnh hưởng tâm sinh lý của họ.


- America's army used a lot of infliction systems with Vietnam soldiers in the past.
- Trong quá khứ, quân đội Mỹ sử dụng rất nhiều phương pháp tra tấn, nhục hình với lính Việt Nam.
nga - Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của infliction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< amnistié inflorescence >>