Ý nghĩa của từ inbox là gì:
inbox nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ inbox. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa inbox mình

1

0   0

inbox


Hộp thư đến (trong phòng việc). | Hộp thư đến (trong giao diện phần mềm thư điện tử).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

inbox


Dịch từng từ thì "in" là trong, "box" là hộp. Khi gộp lại thì có nghĩa là hộp thư đến. Từ này bắt đầu được sử dụng nhiều từ lúc Facebook xuất hiện với ứng dụng chat riêng của họ. Khi bạn muốn nói với người nào đó hãy nhắn riêng cho bạn trên facebook thì bạn sẽ nói từ inbox.
bao - Ngày 06 tháng 10 năm 2018

3

0   0

inbox


Đây là từ được thấy và sử dụng phổ biến trong mạng xã hội Facebook. Nó có nghĩa là "hộp thư" hay "tin nhắn". Tuy nhiên có một số người hiểu sai về nghĩa của từ và sử dụng như một động từ là "nhắn tin".
Ví dụ: Hãy kiểm tra tin nhắn, chúng tôi đã gửi giá sản phẩm cho bạn. (We sent you price of the product, please check the inbox).
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 3 năm 2019


Thêm ý nghĩa của inbox
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< titlebar outbox >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa