Ý nghĩa của từ hse là gì:
hse nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hse. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hse mình

1

0   0

hse


HSE (Health - Safely and Enviroiment - Sức khỏe, An toàn và Môi trường) là ngành hoạt động vì sự phát triển và bền vững của môi trường sống, sự an toàn và sức khỏe của người lao động. Hiện nay HSE phát triển không ngừng và đi vào nhiều ngành nghề khác nhau nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho môi trường sống và con người.
kieuoanh292 - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   0

HSE


Health, Safety and Environment
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

0   0

hse


HSE hay EHS, SHE là tên ghi tắt của ngành an toàn, sức khỏe và môi trường. Ngành này hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động, cộng đồng theo đúng pháp luật và bảo vệ danh tiếng của công ty. Mục tiêu của HSE là phòng ngừa sự cố và tai nạn lao động để từ đó giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng bất lợi đối với công ty đó
Banana - Ngày 09 tháng 3 năm 2019


Thêm ý nghĩa của hse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< just in case mtd trong tlbb >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa