Ý nghĩa của từ guardian là gì:

guardian nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ guardian. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa guardian mình

1.

1   0

guardian


Người bảo vệ. | : '''''guardian''' angel'' — thần hộ mệnh | Người giám hộ (tài sản... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   0

Guardian


 Người giám hộ
Nguồn: phiendichvien.com

3.

0   0

guardian


Danh từ: người bảo hộ
- Đây là tên một kênh báo trực tuyến của Anh lẫn Mỹ có uy tín và có tiếng ở nước ngoài. Ở đây, những nhà báo chuyên nghiệp thuộc tổ chức này sẽ đăng tải tin tức mỗi ngày với đa dạng thông tin khác nhau.
- Tên một chuỗi cửa hàng cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở Việt Nam.
 Banana (Ngày 11 tháng 2 năm 2019)

4.

1   1

Guardian


 (Support/Tank) – Hỗ trợ chịu mọi sát thương, xuất hiện rất nhiều ở meta hiện tại với đại diện tiêu biểu là Braum và Leona [Bot]
Nguồn: mho.vn


Thêm ý nghĩa của guardian
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< guardhouse guava >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa