Ý nghĩa của từ grand opening là gì:

grand opening nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ grand opening Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa grand opening mình

1.

0   0

grand opening


Nghĩa của cụm từ: buổi lễ khánh thành của một cửa hàng, nhà hàng, viện bảo tàng hoặc công viên,...
Ví dụ: Nhân dịp cửa hàng AA được mở đầu tiên ở Sài Gòn, chúng tôi sẽ áp dụng miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn ở Sài Gòn. (To memorize our grand opening for the first AA store in Saigon, all the orders will be applied free delivery.)
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của grand opening
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cmt. vsco >>