Ý nghĩa của từ gpa là gì:
gpa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gpa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gpa mình

1

4   0

gpa


viết tắt của Grade point Average - điểm trung bình; là một chỉ số để đánh giá một học sinh hoặc sinh viên. chỉ số này được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy số trung bình. GPA được tính theo thang điểm 4, khác với thang điểm của việt nam là 10. trong đó 4 là cao nhất
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

2   0

gpa


là viết tắt của cụm từ grade point average có nghĩa là điểm trung bình.
ví dụ là He graduated with a GPA of 3.8. có nghĩa là anh ấy tốt nghiệp với điểm trung bình là 3.8
Minhthuy123 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

0   0

gpa


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- Grade Point Average: Là chỉ số đo lường sự tóm tắt những thành quả đã đạt được trong chương trình học như đại học.
- Gross Production Average: trong lĩnh vực bóng bầu dục, nó chỉ ra trung bình số lần nắm bóng vượt đối thủ trong một trận đấu.
Banana - Ngày 19 tháng 1 năm 2019

4

0   0

GPA


Điểm trung bình năm học
Nguồn: aaevietnam.com


Thêm ý nghĩa của gpa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ghost máy bt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa