Ý nghĩa của từ gfedcba là gì:

gfedcba nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gfedcba Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gfedcba mình

1.

0   0

gfedcba


thường đi kèm với ABCDEFG - A Boy Can Do Everything For Girls, nghĩa là một chàng trai có thể vì gái mà làm mọi thứ

gfedcba là viết tắt của Girls Forget Everything Done & Catches New Boys Again - gái thì quên hết tất cả mọi thứ mà chàng trai kia đã làm và đi kiếm trai khác
 hansnam (Ngày 03 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của gfedcba
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< am và pm phuot >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa