Ý nghĩa của từ gợn là gì:

gợn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gợn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gợn mình

1.

2   0

gợn


Cái nổi lên như những nếp nhăn hoặc những vệt nhỏ làm mất đi phần nào sự bằng phẳng, sự trong suốt. Bầu trời xanh biếc không một mây. | : ''Gỗ bào trơn nhẵn không còn một tí '''gợn'''.'' | : ''Cốc pha lê có '''gợn'''.'' | Nổi lên t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   0

gợn


I đg. 1 Nổi lên thành như những vệt, những nếp nhăn nhỏ thoáng thấy qua trên bề mặt phẳng. Mặt nước gợn sóng. Vầng trán chưa hề gợn một nếp nhăn. Tâm hồn trong trắng, không gợn một vết nhơ (b.). 2 Biểu hiện như thoáng qua có những [..]
Nguồn: vdict.com

3.

0   0

gợn


I đg. 1 Nổi lên thành như những vệt, những nếp nhăn nhỏ thoáng thấy qua trên bề mặt phẳng. Mặt nước gợn sóng. Vầng trán chưa hề gợn một nếp nhăn. Tâm hồn trong trắng, không gợn một vết nhơ (b.). 2 Biểu hiện như thoáng qua có những [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4.

0   0

Gợn


nổi lên thành như những vệt, những nếp nhăn nhỏ trên bề mặt phẳng nền trời trong vắt không gợn một tí mây Đồng nghĩa: dợn thoáng có những nét tình cảm, cảm xúc nào đó l&o [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của gợn
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< gương mẫu hiếng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa