Ý nghĩa của từ el nino là gì:
el nino nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ el nino Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa el nino mình

1

0   0

el nino


thật ra đây là cách viết sai. cách viết đúng có dẫu ngã nằm trên chữ n thứ hai. đọc như eo ni-nhô. el nino là tiếng tây ban nha nghĩa là đứa trẻ. nó là tên gọi một hiện tượng thời tiết, trong đó vùng nước biển tại peru nóng dần lên, sinh bốc hơi nước và tạo mưa lớn nhiều nơi, dẫn đến biến đổi khí hậu ở một số vùng trên thế giới
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của el nino
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ajuma phuong anh >>